Bakrunden till Daytripper. Kjell Borking, Carin Hildebrand

Som seglare från 60 talet inser man att det skett en enorm förflyttning av båtlivet från segling till snabba motorbåtar med stora motorer. Detta är ju en utveckling som går tvärtemot det som är bra för miljön så varför inte försöka få fler att välja segel i stället för motorbåt. Ett problem här är att man i allmänhet uppfattar segling som farligt men inte att köra 45 knop i en motorbåt. Sanningan är nog precis tvärt om


Ett problem med segelbåtar är dock att tröskeln att komma igång är högre än att “köra” motorbåt. I samarbete med Ocke Mannerfelt tog vi fram en ny typ av båt som skulle vara; snygg, snabb och enkel att segla utan några förkunskaper. Nybörjare som seglar fastnar ofta  med båten stående rätt upp i vindögat, se barn i optimist. För att lösa detta och för att säkert kunna ta sig in ut från hamnar försedde vi båten med el-motor, fastnar man är det bara att vrida fartreglaget framåt. En el motor har också miljömässiga fördelar och fungerar faktiskt bäst  just på en segelbåtar, en daytripper med Gel Batterier har en räckvidd på ca. 40NM. Efter att ha testat båten med nybörjare försåg vi också båten med en “gumminäsa” så att man kunde dundra in i bryggan utan skador om man missade att bedöma farten vid tilläggning.

Kina arrangerade sommar OS 2008 där seglingarna skulle gå i hamnstaden Qingdao. Då vi var engagerade i internationell segling kom vi att hjälpa staden att arrangera tävlingarna. Då vi var där första gången 2005 fanns ingen kunskap om segling över huvud taget. Vi fick också en insikt om vad det skulle innebära om Kina med 1,5 miljarder innevånare utvecklade samma båttäthet som i Sverige, blir det motorbåtar är det en miljörysare. Vi såg därför en möjlighet att tillverka vår båt i Kina för att försörja en inhemsk marknad. Båten lanserades 2010 på båtmässan i Qingdao. North och Anders Levander stod för utvecklingen av segelplanet


Vi lanserade båter 2011 på båtmässan i Älvsjö .  Där vi fick ett mycket gott mottagande i Båtbranschen. Det finns tveklöst en miljömedvetenhet här och man vill verkligen se en lösning på problemen. Hamnen gjorde ett kul reportage.


I Sverige har vi hitintills sålt 5 st. Daytripper och i Kina 43 st. I Sverige har köparna varit vana seglare inte vår målgrupp, (i.o.f.s. har dessa köpare verkligen uppskattat båten). En av köparna Svant Barton utvecklade också en speciell borste “skrubbis” så att båtarna inte behöver någon bottenfärg.


Daytripper i bilder.